Samverkan som pågår

 

 

Information och dokumentation från vår pågående samverkan finns på vår samverkansyta. Du som jobbar på miljökontor eller länsstyrelsen i Stockholms län kan begära åtkomst ill samverkansytan. Även handläggare på landets övriga miljökontor, länsstyrelser och centrala myndigheter medges åtkomst.

Läs mer och  begär åtkomst till samverkansytan.

Livsmedelslagstiftning

 • Dricksvattengrupp
 • Provtagningsplan livsmedel
 • Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen
 • Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Miljöbalken

 • Bassängnätverket
 • Dagvattennätverket
 • Energi i tillsynen
 • Hus- och ventilationsnätverket
 • Legionella
 • Nätverk detaljplanefrågor
 • Nätverk förbränningsanläggningar
 • Nätverk kring masshantering och sulfid
 • PFAS-inventering
 • Samverkan smittskydd
 • Solarienätverk
 • Strandskyddsnätverk
 • Tillsyn av fritidsbåtar
 • Tillsyn på lantbruk

Verksamhetsutveckling

 • Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson – utbildning
 • Behovsutredning
 • Inspirationsdag 15 november 2024
 • Nyckeltal för verksamhetsutveckling. Se publiceringen här.
 • Samverkan kring SKR:s miljöbalkstaxa

Läs om våra nyckeltal

Miljökontoren i Stockholms län har 20 gemensamma verksamhetsnyckeltal som ger oss möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid.

Nyckeltalen gör det möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.
Läs mer på Miljöbarometern (extern webbplats)

Genomförd samverkan

Sök bland alla de publikationer och handläggarstöd för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll som tagits fram genom landets regionala miljösamverkan. Om du önskar ta del av en publikation så kontaktar du den miljösamverkan som är utgivare av publikationen. Till publikationsbiblioteket.

Bli en del av samverkan

Vill du lära dig mer om MSL och hur samverkan går till? Då ska du anmäla dig till någon av våra introduktionstillfällen. Under dessa får du lära dig mer om  MSL:s organisation, vilka olika roller som finns samt om funktioner och struktur på samverkansytan.

Läs mer på sidan Bli en del av samverkan

Länkar och stöd

Publikationsbiblioteket
Miljösamverkan Sveriges logotyp

Publikationsbiblioteket är en tjänst som tillhandahålls av Miljösamverkan Sverige. Där hittar du publikationer som getts ut från olika miljösamverkan i landet från år 2000 och framåt.

Till publikationsbiblioteket