Miljösamverkan Stockholms län

Samverkan för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet

 

Till samverkansytanBegär åtkomst

Miljösamverkan Stockholms län är ett samarbete mellan 26 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm. Tillsammans driver vi gemensamma projekt och utbyter kunskap för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.

Livsmedelslagstiftning

Hur håller vi koll på de nya lagstiftningarna? På samverkansytan får du tillgång till alla pågående och avslutade projekt där vi delar erfarenheter och kunskap för ökad kvalité på tillsynen.

Miljöbalken

Hur ska vi tolka lagstiftningen? Vilka avvägningar behöver vi göra? Under våra diskussionstrådar och möten delar vi erfarenheter för att navigera oss genom våra gemensamma utmaningar.

Verksamhetsutveckling

När fler kommuner samverkar får du tillgång till en bredare rad av kompetenser och resurser. Miljösamverkan är de extra kollegor du behöver för att göra ett ännu mer kvalificerat arbete.

Vad är Miljösamverkan Stockholms län?

Miljösamverkan Stockholms län (MSL) ska bidra till en utveckling och effektivisering av miljökontorens arbete. MSL gör detta genom att skapa förutsättningar för gemensamma operativa samverkansprojekt samt informations- och utbildningsinsatser.

Verksamheten fokuserar på operativa tillsynsprojekt, benchmarking och på att ta fram gemensamt underlag för tillsynen. För varje projekt bildas en samverkansgrupp.