Om oss

 

 

Vad är Miljösamverkan Stockholms län?

Miljösamverkan Stockholms län (MSL) arbetar för att utveckla och effektivisera miljökontorens arbete. MSL skapar förutsättningar för gemensamma samverkansprojekt samt bedriver informations- och utbildningsinsatser.

Verksamheten fokuserar på operativa tillsynsprojekt, benchmarking och på att ta fram gemensamt underlag för tillsynen. För varje projekt bildas en samverkansgrupp.

MSL är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm (miljöskyddsenheten) och Storsthlm. Tillsammans har vi tecknat en samverkansöverenskommelse.

Detta arbetar vi med

Samverkansprojekten omfattar en rad olika inriktningar och arbetar bland annat med att:

 • Genomföra tillsynskampanjer.
 • Ta fram informations- och underlagsmaterial i aktuella frågor.
 • Utbyta erfarenheter inom olika tillsynsområden.
 • Ta fram handledningar för tillsyn.
 • Erbjuda interna kurser och seminarier i anslutning till projekt.
 • Följa upp och utvärdera projektsamarbetet

Miljösamverkan i landet

Miljösamverkan Stockholms län är en av tretton regionala miljösamverkansorganisationer. Syftet med all miljösamverkan är att effektivisera och stödja myndigheternas tillsyn enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning.

Organisation och styrning

MSL:s styrgrupp beslutar om vilka samverkansprojekt som ska genomföras och därefter bildas en samverkansgrupp. Samverkansgrupperna bemannas av personal från miljökontoren och länsstyrelsen.

Styrgruppen 2024 består av:

 • Jenny Färm, Järfälla kommun
 • Sandra Wargclou, Länsstyrelsen Stockholm
 • Kaspar Fritz, Sigtuna kommun
 • Anna Hadenius, Stockholms stad, ordförande
 • Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Kristine Tuxen-Borlaug, Upplands Väsby kommun
 • Martin Rodell, Vallentuna kommun
 • Thomas Fredriksson, Storsthlm, adjungerad
 • Henrik Spovin, MSL, sekreterare.

Kontaktvägar till MSLs kansli:

Telefon 08 508 28 929, mobil 076 12 28 929.
E-post miljosamverkan@stockholm.se

 

Bli en del av samverkan

Vill du lära dig mer om MSL och hur samverkan går till? Då ska du anmäla dig till någon av våra introduktionstillfällen. Under dessa får du lära dig mer om  MSL:s organisation, vilka olika roller som finns samt om funktioner och struktur på samverkansytan.

Läs mer på sidan Bli en del av samverkan