AW i anslutning till MSL:s Inspirationsdag

15 nov 2024 16:00 – 18:00

Vi avslutar inspirationsdagen med en valfri AW.

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.